Miłomłyn – Rozbudowa oczyszczalni ścieków

 

 

To była jedna z największych i najważniejszych inwestycji w Gminie Kadzidło. Rozbudowa stacji wodociągowej zrealizowana została w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu w miejscowościach: Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”. Dzięki tej inwestycji powstała w Kadzidle, przy ulicy Kurpiowskiej, nowoczesna stacja uzdatniania wody. Przedmiotem zamówienia było wykonanie budynku stacji, technologii i instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, systemu wizualizacji i nadzoru pracy urządzeń technologicznych, odstojnika popłuczyn, zagospodarowania terenu wraz z ułożeniem chodników. Nowa stacja zapewnia wodę najwyższej jakości. Inwestycja kosztowała 1 603 076 złotych. Gmina Kadzidło pozyskała z Unii Europejskiej (EFRR) 1 344 500 złotych (83,87%). Prace wykonało Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane PRZEM-GRI z Olsztyna.

W uroczystym oddaniu do użytku stacji uzdatniania wody udział wzięli: Andrzej Chomański – Prezes Zarządu firmy PRZEM-GRI, Józef Ścibek – dyrektor produkcji, wójt Dariusz Łukaszewski, prezes ZGKiM Adam Białobrzeski, Ksiądz Dziekan Marian Niemyjski, radni i sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy i ZGKiM.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki którym ta niezwykle ważna inwestycja mogła dojść do skutku.