Gardeja – Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków.