Podpisanie umowy na wykonanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Nagradowicach, gm. Kleszczewo

Podpisanie umowy na wykonanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Nagradowicach, gm. Kleszczewo